วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพประกอบ"ของฝากแม่"ของนิคม รายยวา
























เจ้าคุณตะลาเปา














ภาพประกอบในนิตยสารต่างๆ










ภาพประกอบ"ไผ่แดง"(ไม่ได้ตีพิมพ์)