วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพประกอบ"ของฝากแม่"ของนิคม รายยวา
เจ้าคุณตะลาเปา


ภาพประกอบในนิตยสารต่างๆ


ภาพประกอบ"ไผ่แดง"(ไม่ได้ตีพิมพ์)